تبلیغات
خبرنگارم

خبرنگارم
خبرنگاران با بی نامی خود دیگرانی را صاحب نام و آوازه می کنند که شاید لایق هم نباشند 
نویسندگان

منطقه رابربعلت كوهستانی بودن و وجود چشمه سارها و جویبارها و رودخانه های متعدد و همجوار بودن با مناطق گرمسیری از دیرباز مورد توجه بشر واقع شده است و اصلی ترین رودخانه های تشكیل دهنده هلیلرود در این منطقه قراردارند و بستر اصلی هلیلرود در 17 كیلومتری جنوب غرب شهر رابر شكل می گیرد و بسوی دشت جیرفت روانه می شود وجود آثار باستانی اعم از تپه ها و محوطه ها و گورستانها مربوط به دوران مختلف تاریخی و حتی پیش از تاریخ در این منطقه و محوطه های متعدد فلزكاری كهن كه طی برنامه بررسی و شناسایی باستان شناسی كشف شده اند و معادن كهن مس كه در گذشته بسیار دور از آنها مس استخراج واستحصال می نموده اند و به دشت جیرفت و سایرنقاط صادر می كرده اند و كثرت این آثار آنقدر بوده كه منطقه مورد توجه هیأتهای باستان شناسی خارجی قرار گیرد و باعث شده چندین دفعه هیأتهایی از كشور آلمان از منطقه بازدید نمایند. منطقه رابر نه تنها درایران باستان مورد توجه قرارگرفته بلكه در سده های اخیر نیز مورد توجه بوده و بنا به اسناد و مدارك موجود مركز حكومت بلوك خمسه (جیرفت،اسفندقه،رابر،ساردوئیه و جبالبارز) بوده و حكمرانانی نظیر نصراله خان قاجار فرزند ابراهیم خان، ظهیرالدوله حاكم كرمان  همسر سروجهان خانم ، دختر فتحعلی شاه قاجار و محمدابراهیم خان قاجار فرزند نصراله خان قاجار و حسین خان قاجار فرزند محمدابراهیم خان و رستم اسفندیاری (رفعت الدوله) فرزند مرتضی قلی خان وكیل الملك ثانی حاكم كرمان و مرتضی قلی خان صولت السلطنه و ولی خان علی نقی خان در رابر متوطن بوده و اینجا را مقر حكومت خود قرارداده اند كه وجود باغهای حسین خان با آثار بنای حكومتی و باغ رفعت الدوله با كوشك میدانی و منزل صولت السلطنه در محله قلعه رابر و اسناد ومدارك مكتوب دلیل قاطع بر مدعای فوق است. رابربه غیر از داشتن مراكز تاریخی بسیار از مواهب طبیعی بهره بسیار برده است.

جایی كه خاكش عنبرین ومشكباراست    جایی كه آبش چون گلاب و نقره وار است        

خوانند نامــش رابر و همــتا نـــدارد     شهــر شجر، شهــرهنر، شهــر ثماراسـت

شهرشهیدان،شهرخوبـان،شهـریــاران     شهــر شقـایق،شهــرگل، شهـــربهاراست

برای بررسی و تحقیق تاریخی،اجتماعی رابر همانند سایر متون تاریخی دسترسی به اسناد و مدارك تاریخی لازم می باشد. متأسفانه بعلل گوناگون از جمله آگاهی از محدودیت ارتباط فرهنگی این بخش با مراكز بزرگ شهری و بافت اجتماعی و اقتصادی كه دامداری وكشاورزی شالوده اصلی آن را سامان داده مدارك مستند از ادوار اولیه جمعیت انسانی این بخش دردست نمیباشد وجود اندك مداركی از معاملات و اسناد تجاری و خانوادگی مانندكاغذ مهریه ها، قولنامه ها، صورت هزینه ها و احكام شرعی، چشم انداز كم رنگی از اوضاع اجتماعی این دیار در دوران قاجار نشان میدهد. ساخت جمعیت قبیله ای و عشـــیره ای و از طرفی فرهنگ خون ونژاد وحاكمیت طبقات برتر موانعی را برای رشد و پویایی فرهنگی و اجتماعی بوجود آورده است. با همه این محدودیت ها كه حركت روبه كمال این جامعه را كند نموده است استعدادهای خدادادی و هوشمندی نوابغ ومتفكران این دیار آثار خود را دراین روند به جای گذاشته اند.بررسی آثار باستانی به جای مانده كه بدون شناسنامه باستان شناسی وقتی در قطعات كوچك و بزرگ اراضی و كوهستانی و تپه ها وارتفاعات دیده میشود ، حكایت ازاستقرار گروههای جمعیتی مهاجر در كنار رودخانه ها و چشمه سارها دارد كه اغلب این آثار باستانی در كندوكاوهای كشاورزان و دامداران بصورت تصادفی شناسایی شده، متأسفانه هیچگونه اقدام حفاظتی و تحقیقی در زمینه باستان شناسی درسطح استان در این منطقه صورت نگرفته است. با ارزیابی اولیه و اطلاعات غیررسمی بعضی ازاشیاء قدیمی مانند شمشیر، سكه، ظروف سفالی، وسایل دفاع و شكار،وسایل زینتی،ظروف غذاخوری و آشپزی كه دامنه ی تعلقات تاریخی این اشیاء به قبل از اسلام و دوران اشكانی تا دوره های اسلامی كشیده می شود.

وجود قلعه دیلمیان در ارتفاعات شمال رابر و همچنین روستایی بنام اشكان در ارتفاعات شرقی وتل قیصریه در جنوب وتل كوشك درمركز بخش بیانگر سابقه تاریخی و باستانی شهررابرمیباشد.

دربعد دیگر آثار به جای مانده ازتمدنهای حوزه هلیلرود كه ازمنطقه رابرسرچشمه می گیرند قدمت رابر را مشخص می نماید. ابزار و اقلامی كه از زیر خاك بیرون آورده شده نمایانگر یكی ازتمدنهای قدیمی باستانی درناحیه این رودخانه بوده است.

كارگاههای ذوب فلزات مس و مفرغ كه درجای جای منطقه رابر آثار آن مشاهده می شود بیانگر نبوغ و استعداد مردم این دیار در امورمعدن و فلزكاری و ساخت ابزارهای مختلف بوده است.اگربخواهیم نام رابررا درمتون گذشته بیابیم، بعلت حضوراقوام كوچ نشین دراین منطقه و نبود حكومت مركزی دركرمان، نام این بخش با كلمه ((اقطاع)) همراه میباشد.

در بسیاری از كتب تاریخی وقتی كه از اقطاع صحبت می شود از علائم و آثار وموقعیتهای جغرافیایی به موقعیت آن می توان پی برد. بعنوان مثال در عصر حاكمیت دیلمیان دركرمان و لشكركشی معزالدوله یكی از حكام دیلمی به جیرفت،دلفارد و ساردوئیه دربسیاری ازبخشهای رابرنبردهایی به وقوع پیوسته اما بنام كوهستانهای دنباله جیرفت مطرح شده، همچنین در دوران حكومت آل مظفر دركرمان كه عمادالدین احمد از طرف شاه شجاع در كرمان حكومت داشته كه بعداز مرگ شاه شجاع این حاكم تسلیم سپاهیان امیرتیمور گوركانی شده در قسمتی ازتاریخ كرمان نام رابر برای اولین بار در متون تاریخی عینا“ نقل میشود.توضیح اینكه دركتب تاریخی مربوط به كرمان اقطاع از موقعیت بسیار مهمی برخوردار میباشد و تأثیرگذاری اقطاع در وقایع جنوب شرق ایران مشهوداست. از آبادانی منطقه رابر در قرن هشتم نوشته ای وجود دارد كه از آن می توان استفاده نمود این منطقه جزء مناطق برجسته كرمان محسوب می شده است این نوشته مربوط به ماركوپولو سیاح مشهوری است كه درآن زمان به ایران مسافرت نموده و در سفرنامه خوداز تعداد معدودی از شهرهای آبادایران نام برده از جمله این معدود شهرها و مناطق رابر است.

مهمترین زیارتگاهها و اماكن مذهبی بخش رابر عبارتند از1- امامزاده سیدابراهیم(سیدمرتضی) در روستای سیدمرتضی 2-امامزاده شاه مرتضی در روستای اسلام آباد3-امامزاده سیدابوالقاسم در روستای لنگر4-زیارتگاه سیدخوشنام و پیرخوشنام واقع درتنگل هونی5-زیارتگاه پیریكه در مزرعه پیریكه6-امامزاده میرمرتضی درروستای كنگری7-پیرباباشاهی واقع در شهررابر8-زیارتگاه سیدابوالقاسم معروف به جد میرهادی واقع در شهر رابر و 43 گلزار مقدس شهدای دوران دفاع مقدس.

فصل دوم گزارش هیأت بررسی و شناسایی سرشاخه های هلیلرود در مورد بخش رابر بدین شرح می باشد:

ارتفاعات سربه فلك كشیده لاله زار، هزار،جبال بارز،ماران ودیگر ارتفاعات پست تر تشكیل یك جزیره آب و هوایی در غرب سرزمین خشك و تفتیده كرمان را داده است كه هرساله باعث جذب نزولات جوی فراوان شده و بارشهای فراوانی را پدید آورده می آورد. بارشهای سالانه درارتفاعات یادشده باعث جاری شدن هلیلرود به عنوان یكی از بزرگترین و پرآب ترین رودهای دایمی ایران شده است. این رود خروشان بعد از سیراب نمودن دره ها ودشتهای مرتفع بین این سلسله جبال وارد دشت جیرفت شده و این دشت آبرفتی را تبدیل به دشتی رسی و حاصلخیز نموده است. این جریان دایمی در كنارسایر استعدادهای طبیعی شرایط ایده آلی را برای ایجاد و تكوین تمدنهای بشری در دوره های پیش ازتاریخ و حتی دوره های اسلامی مهیا نموده است. حفاریهای غیرمجاز در دشت جیرفت درسالهای اخیر ناخواسته غبار از چهره بهشتی گمشده دراین دشت پهناور برداشت و گورستانها و تپه های عظیمی را از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره های متأخرتر به محققان عرصه باستان شناسی و تاریخ شناسان نمایان ساخت.این خود انگیزه ای شد تا كاوشهای باستان شناسی در دشت جیرفت آغاز گردد و هر روزه نكات تاریكی از تاریخ این منطقه روشن شود. اما در كنار آغاز مطالعات باستان شناسی در دشت جیرفت حفاریهای گسترده قاچاقچیان اشیاء عتیقه درارتفاعات شمالی این دشت باعث توجه دوبــاره به سرشاخه های هلیلـــرود گردیــد مطالعات بسیار اندك و بررسیهای پراكنده ای در سرشاخــه های هلیلرود در دهه های گذشته توسط هیأتهای ایرانی و خارجی انجام گرفته بود اما انجام یك بررسی جامع وكامل با توجه به اهمیت فراوان این ارتفاعات و دشتهای مرتفع مابین ضروری می نمود. بدین جهت به پیشنهاد مدیریت محترم میراث فرهنگی كرمان و حمایت پژوهشكده باستان شناسی نگاره به همراه تنی چند از كارشناسان استان برنامه علمی و سیستماتیكی را برای بررسی جامع باستان شناسی سرشاخه های هلیلرود درسالجاری آغاز نمود. نخستین فصل بررسی و شناسایی درتابستان سالجاری بمدت یك ماه انجام گرفت در طی این بررسی كه از شرقی ترین قسمتهای سرشاخه های هلیلرود آغاز و تا نزدیكی روستاهای  شهر رابرانجام گرفت حدود   نودوپنج محوطه باستانی شناسایی و ثبت و ضبط گردید. با توجه به كوهستانی بودن منطقه و صعوبت كار بررسی تصمیم گرفته شد كه كل منطقه طی فازهای مختلف زمانی بررسی گرددو در هر فاز قسمتی از ارتفاعات و دره ها و سرشاخه ها ودشتهای مرتفع مورد بررسی و شناسایی قرارگرفته و گزارش آن تهیه گردد. اما فصل دوم بررسی و وجود چهارده گورستان دوران تاریخی كه تعداد اندكی از آنها مربوط به دوره های هخامنشی و پارتی و عمدتا“ متعلق به دوران تاریخی بوده اند نشان دهنده الگوی استقرار جوامع بشری در دوره های یادشده در این سرزمین مرتفع میباشد. تمامی این گورستانها بر روی پشته های بلند ویا ارتفاعات قرار گرفته است. تمامی گورها دارای معماری سنگی بوده است و از عمق چندانی برخوردار نیستند.تنها با حفر گودالی بسیار كم عمق و سپس سنگ چین پیرامون آن بصورت خشكه چین گور را محصور نموده و پس از تدفین و قراردادن اشیاء روی آن را بوسیله قطعات بزرگ سنگ پوشانده و سپس بوسیله لاشه سنگها گورها را تكمیل نموده اند متأسفانه بیشتر این گورها توسط مردم تخریب شده و بجز قطعات شكسته سفال هیچ نوع مواد فرهنگی دیگری در پیرامون قبور متلاشی شده دیده نشد.  از تاریخ 7/4/82 لغایت 19/4/83 سه فصل برنامه بررسی و شناسایی در منطقه رابر انجام شده كه هر فصل بطور متوسط 45 روز ادامه یافته كه در طی این مدت حدودا“ 292 اثر شناسایی شده كه از این آثار شناسایی شده تقریبا“ 105 اثر مربوط به دوران تاریخی اسلامی و نود و پنج اثر مربوط به دوران پیش ار تاریخ و 92 محوطه فلزكاری كهن شناسایی شده این آثار فقط در محدوده ارتفاعات تا محل تلاقی رودخانه رابر  (روستای نهربادام)و شكل گیری رودخانه هلیل رود شناسایی شده اند كه پیش بینی می شود  در فصلهای بعدی برنامه بررسی و شناسایی این تعداد به حدود هشتصدو پنجاه اثر ارتقاء یابند.ارتفاعات سربه فلك كشیده این منطقه از یك سو شرایط آب و هوایی مناسب را برای سكونت انسان بویژه در ماههای گرم سال فراهم آورده است و از سوی دیگر خشونت طبیعت زمینه را برای ایجاد سازه های تدافعی مانند قلعه ها را فراهم آورده است.دراین منطقه ارتفاعات منفرد زیادی قلعه نامیده می شود مانند قلعه دیلم،قلعه سنگ عشق،قلعه سنگ و اما بررسیهای باستان شناسی نشان داد كه تنها بعضی از این قلعه ها برای ایجاد سازه های تدافعی استفاده شده اند و بیشتر اینگونه عناوین بخاطر تشابه كلمه قله با قلعه بوده است و در واقع هیچ نوع بقایای معماری و یا آثار استقراری بر روی آن مشاهده نشده است اما دومورد از این قله های صعب العبور دردوره های اسلامی و بویژه در دوره سلجوقی برای ایجاد قلعه های دفاعی بكار رفته است و در رأس آنها بقایای حصارها ،پله های سنـگی و پراكـــندگی انـــــدك مــــواد فرهنگی بویژه سفالهای لعابدار دیده شد.این ارتفاعات با داشتن خشونت طبیعی تنها برای ایجاد سازه های دفاعی بكارنرفته است بلكه حفره ها،اشكفت ها و غارهای بسیاری كه بصورت طبیعی و گاها“ مصنوعی دردره ها و دامنه های پرشیب دیده می شود مورد استفاده مردمان درروزگاران گذشته جهت استقرار و یا مكانهای امنی درهنگام خطر بوده است. شناسایی بیش از شش غار واشگفت كه بقایای استقرارهای امروزی هرگونه آثار استقرارهای گذشته را مخدوش نموده بود گواهی براین مدعاست.

اگرچه هیچگونه آثار وشواهدی از استقرار مردمان پیش از تاریخ درمنطقه مورد مطالعه دیده نشد اما شناسایی هفده محوطه استقراری كه حداقل ده مورد آنها مربوط به دوره های تاریخی بود نشان دهنده گسترش استقرارهای انسانی دراین منطقه بعنوان منطقه ای ییلاقی دردوره های تاریخی بویژه دوره ساسانی و دوره های اسلامی بخصوص دوره سلجوقی و دوره های متأخرتر مانند صفویه می باشند. در محدوده مورد مطالعه راههای تابستانی فراوانی بوسیله گروه بررسیگر شناسایی و ثبت و ضبط گردید. از آن جمله راههای ارتباطی میان شهرها و روستاهای منطقه مورد مطالعه با دشتهای پیرامون مانند دشت جیرفت وكرمان. بیشتر این راهها توسط جهانگردان و سیاحان ایرانی واروپایی طی شده و هریك شرح مفصلی ازاین راهها ومنازل بین آنها آورده اند. یكی ازمهمترین این منازل كاروانسرایی است بنام كاروانسرای شیرزاد كه بین دو راه باستانی رابر به كرمان قرارگرفته است. این راه از روستاهای سیه بنوئیه واشكان عبور نموده و بعد از گذشتن ازقلعه سنگ عشق به شیرینك رسیده و بعد از قریه العرب و نگار به كرمان میرسد.به دلیل طولانی بودن راه وعبور آن ازمیان دره های صعب العبور وعمیق در میانه راه كاروانسرایی برای استراحت كاروانیان درمحلی بنام قلعه سنگ عشق بنا شده است. این كاروانسرا از بهترین نمونه های كاروانسراهای كوهستانی این منطقه است كه با سنگهای رودخانه ای وملاط ساروج ساخته شده است.وجود آب فراوان وجویباران خروشان در این منطقه ساخت هرنوع سازه آبی مانند سد و بند را منتفی ساخته است. تنها دردشتهای مرتفع میان رشته كوهها و آن هم برای فصول گرم سال قنواتی بسیاركوتاه با چاههای كم عمق و مادر چاههای نه چندان عمیق آب دامنه ها را به درون دشت هدایت كرده اند. اما كشت غلات و فراوانی آب باعث شده تا ازنیروی آب جاری برای به چرخش درآوردن چرخاب آسیاهای آبی بهره گرفته اند و با استفاده از نیروی آب غلات را به آرد تبدیل نموده اند. ازاینگونه سازه های آبی بیش از دهها مورد شناسایی گردید كه همگی دارای معماری یكسان شامل كانال آبرسانی،تنوره سنگ،ساروجی و فضای اصلی برای نصب چرخاب و سنگ آسیاب ازشن وملاط گل بود.براساس حوزه آبریز، رودهای تشكیل دهنده هلیلرود به شش قسمت به شرح زیر تقسیم گردید.

1-حوزه آبریز رود خاردان                            2-حوزه آبریز رود هنزا

3-حوزه آبریز رود سرمشك                         4-حوزه آبریز رودبر

5-حوزه آبریز رود رابر                                6-حوزه آبریز رودبافت

منبع:rabor.blogfa.comنوشته محسن مهدی پور رابری

**********************************************

کدخدایان مناطق رابر در دوران پهلوی

 

قنبر مهدی پور

رابر

حیدر سپهری

رابر،دیوران،باغ خواجه حسن،لنگر

1342

سعدا... سلاجقه

تذرج، مبارکه،منوکین

1335

حسین زارع منصوری

ده دیوان و ننوک

1333

اسدا... سیوندی پور

اسکر

1341

محمد بنی اسدی

سیه بنوئیه و توابع

1332

بهرام حیدری

چهرن و پای نگین

1335

حسینعلی میرزایی

رودر،گازروئیه،صفاو تاویقوئیه

1332

فیض ا... شمس الدینی

گنجان،آبدر،اشکان،دزدان،زمین انجیر

1344

حسین شمس الدینی

مبارک شاه،گشکین،روسکین

1347

حسین جهانشاهی

جواران،کهنوج،دختک،یخمور

1329

احمد امیرشکاری

قنات ملک

محمدعلی امیرشکاری

کلدان،میدان،گتک،ده ملک،نهربادام

1339

 

روسای انجن دهات رابر در دوران پهلوی

محمود سپهری

رابر

اصغر خان صولت زاده

ده دیوان

رضاقلی رودری

رودبر

عباس سلاجقه

کشکوئیه

میرزا کاظمی

اسکر

درویش شمس الدینی

گنجان

فیض ا... شمس الدینی

دزدان

نعمت ا... حاجی زاده

جواران

حسین بازور

 

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امروزه رسانه ها از قدرتمندترین ابزار در اختیار انسان به شمار رفته و مدیریت رسانه از مباحث بسیار مهم در عرصه مدیریت محسوب می شود . به همین جهت این وبلاگ را برای کمک به غنای خبری در حوزه استان کرمان و گزارش های تهیه کرده ایجاد شده است . ارداتمند شما محمد پورعسکری
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ابزار وبلاگنویسان
موتور جستجوی خبر قطره

فروش بک لینکطراحی سایتعکس