تبلیغات
خبرنگارم

خبرنگارم
خبرنگاران با بی نامی خود دیگرانی را صاحب نام و آوازه می کنند که شاید لایق هم نباشند 
نویسندگان

(چاپ شده در هفته نامه همراه کرمان): هر چه زمان به پیش می رود و سنت جای خود را به مدرنیته ای داد و از سوی تمایل و نیاز انسان به زندگی اجتماعی در تعامل با دیگران منجر پدید آمدن مباحثی با عنوان معضلات و آسیب های اجتماعی در جامعه شده است . همان گونه که ذکر شد با کم شدن ارتباط های فردی و قومی در نتیجه گسترش روز افزون محیط های شهری و به تبع آن برخورد افراد با انسان هایی که تا چندی قبل هرگز با یکدیگرآشنایی نداشته اند بستری مناسب در راستای ترویج هر چه بیشتر معضلات اجتماعی می شود .

شهر کرمان به عنوان مرکز بزرگترین استان کشور از بعد وسعت و از طرفی موقعیت سوق الجیشی آن که در مسیر ترانزیت مواد مخدر مختلفی از مرزهای شرقی کشور قرار گرفته است منجر به افزایش افسار گسیخته معضلات اجتماعی در این شهر شده است . اما آنچه که حائض اهمیت است فرایند پیشگیری و مقابله با انواع معضلات اجتماعی از سوی دستگاههای مرتبط می باشد . از این رو درنظر داریم با استفاده از نظرات دکتر حمید میرزایی ، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به بررسی عوامل اصلی پدید آمدن معضلات اجتماعی و دیگر جنبه های آن بپردازیم . به عقیده وی معضلات اجتماعی متأثر از 3 عامل : اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  است که علل اقتصادی از دو علت دیگر بیشتر دخیل می باشد .

دکتر میرزایی ادامه می دهد : همانگونه که گفته شد مسائل اقتصادی در جامعه عوارض متعددی در پی دارند به طوریکه می توان گفت نیازهای مادی می توانند قشرهایی از اجتماع را به سمت مشکلاتی خاص سوق دهند . در مقوله اقتصاد جامعه شغل و کسب درآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد ، هر چه امکان دست یابی خود به مشاغل کم تر شود احتمال گرایش وی به سوی معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد ، سرقت و انجام رفتارهای مغایر با هنجار اجتماعی بیشتر می شود .

این استاد دانشگاه با یادآوری تاریخ گفت : تا حدود 50 سال قبل شهر کرمان به دلیل وسعت و جمعیت کم ، کمتر با مشکل در زمینه اشتغال مواجه بود اما به مرور زمان در پی مهاجرت افراد از روستاها و شهرهای کوچک به این شهر به شدت این مشکل افزوده شد . به عقیده بنده امکانات شهری نتوانسته است در کنار رشد بی رویه جمعیت گسترش یابند و همین عدم تعامل میان نیازهای افراد و امکانات موجود تبعاتی از جمله بحث معضلات اجتماعی در پی داشته است . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در ادامه گفت و گو با مقوله اجتماعی معضلات پرداخت وتصریح کرد : موقعیت اجتماعی خود در شکل گیری معضلات دخیل است لذا باید گفت : در شهرهای کوچک مشکلات نیز محدود می باشند و ارتباطات رودروی افراد منجر به مشکلات و معضلات به شکل سنتی می شود ولی در شهرهای بزرگ روابط اجتماعی  تغییر می کنند و مردم از هم بیگانه می شوند . از دیدگاه این جامعه شناس ؛ گسترش شهری دارای جنبه های مثبت نظیر آزادی عمل می باشد اما باید پذیرفت که جنبه های منفی این گسترش بیشتر است . شهر کرمان در رابطه با تغییر روابط اجتماعی و گسترش جنبه های منفی شهرنشینی به دلیل داشتن شکل سنتی کمتر گریبان گیر این مشکلات است ولی این خصیصه شهرهای بزرگ می باشد که ناگزیر سیستم قانونی را جایگزین سیستم سنتی کنند .

بعد سوم بررسی معضلات اجتماعی مقولات فرهنگی تأثیرگذار بر معضلات اجتماعی بود که دکتر میرزایی اینگونه بیان کرد : این بعد در برگیرنده هنجارهای ، اعتقادی و خانوادگی است و همین

هنجارها هستند که به فرد در جوامع مختلف شهری و روستایی فرصت می دهد تا ازامکانات استفاده کند. هر چند در جوامع روستایی ناهنجاری بسیار کم مشاهده می شود اما در جوامع شهری فرد این فرصت را دارد که برای رسیدن به امکانات دست به هر کاری بزند ولی از آنجا که امکانات شهری همچون کرمان به میزان لازم نمی باشد و درنتیجه عده ای در دست یافتن به آنها موفق نمی شوند احتمال گرایش آنها به سمت معضلات اجتماعی بیشتر می شود . آورده شد که خانواده در سوق دادن افراد به سوی معضلات و آسیب های اجتماعی نقش بسزایی را ایفا می کند لذا هر چه که اقتدار خانواده کمتر شود درصد گرایش به سمت معضلات اجتماعی بیشتر می شود پس باید متذکر شد در جامعه های شهری چون که فرزندان ، بیشتر وقت خویش را در خارج از خانه سپری می کنند نفوذ خانواده بر روی آنها کمتر می باشد و همین امر باعث می شود جوانان بیشتر در معرض مشکلات اجتماعی قرار گیرند .

با روشن شدن علل و جوانب اصلی معضلات اجتماعی به تحلیل برخی از آنها خواهیم پرداخت قبل از این ذکر کردیم که شهر کرمان به لحاظ نزدیکی به مرزهای شرقی و همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از ایام دور گریبان گیر این معضل شده است . دکتر میرزایی در این رابطه توضیح داد : مسئله موادمخدر در کرمان یک بحث قدیمی است که شاید به بیش از 100 سال قبل بر می گردد اما در دهه اخیر که به شکل صنعتی درآمده و چون زیر پوست جامعه می باشد نمی توان میزان گرایش و مصرف افراد را به طور دقیق بیان کرد . ولی آنچه که مسلم است باید اعلام کرد : به دلیل افزایش مشکلت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و از طرفی خصلت و حالت های روانی پس از مصرف این مواد افراد بسیاری امروز در سطح جامعه کرمان به سوی آن گرایش پیدا کرده اند . در

حاشیه مشکلات و سرخوردگی های ناشی از آن 3 علت مذکور ، رغبت جوانان به زندگی ایده آل و در مقابل عدم توان رسیدن به آن زندگی آرمانی دلیلی برای بروز معضل اعتیاد و در اغلب موارد معضلاتی مرتبط نظیر سرقت ، اخاذی و زور گیری خواهد شد . جدایی از بحث اعتیاد در میان مردم کرمان پدیده ای در سالهای گذشته رو به افزایش می باشد و آن فرار از خانه به ویژه در میان دختران است هر چند که به دلیل ساختار سنتی خانوارها و اعتقادات آنها در نتیجه عدم اطلاع رسانی برخی از آنها بر فرار فرزندان خود آمار دقیقی از گسترش این پدیده و معضل در دست نیست ولی به راحتی هر کدام ازما می توانیم نمونه های بسیاری در میان آشنایان ، هم محله ای ها و حتی اقوام به خاطر بیاوریم . دکتر میرزایی در زمینه فرار دختران از خانه خاطر نشان ساخت : این معضل بیشتر جنبه خانوادگی دارد و به محیط آن بر می گردد و یا شکاف ایجاد شده میان فرزندان و والدین در 2-3 دهه اخیر  و در نتیجه شکل جامعه پذیری آنها می تواند علتی برای فرار از خانه باشد .

اگر خانواده بتواند با این نوع جامعه پذیری کنار بیاید و فرزندان خود را درک کند به طور یقین مشکلی پیش نخواهد آمد ولی در غیر این صورت تضاد های موجود اوج می گیرند و عللی برای فرار خواهند شد . در کنار این علل دیده می شود در برخی از خانواده دختران برای رهایی از ازدواج های تحمیلی دست به فرار می زنند . اینها تنها نمونه هایی از انواع معضلات اجتماعی در شهر کرمان بودند و یقیناً هر کدام از شما معضلات و آسیب های بسیاری را در طول زندگی روزمره خود مشاهده می کنید اما به راحتی چه مسائلی وجود دارند که باعث شده اند هر روز به میزان معضلات اجتماعی افزوده شود به گفته این استاد دروس جامعه شناسی به کارگیری شیوه های نادرست و توجه بیش از حد متولیان امر به ظواهر وآثار بیرونی معضلات به جای پیشگیری آنها باعث عدم موفقیت در مسیر مقابله با آسیب های اجتماعی شده است از طرفی در کنار دستگاههای اجرایی دانشگاهها ، مؤسسات فرهنگی می توانند با بکار گیری کارشناسان اجتماعی در این زمینه کمک کنند هر چند که کمتر دیده می شود دستگاههای دولتی به انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص مباحث اجتماعی علاقه نشان داده باشد .

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اظهار داشت : عدم تعامل میان دستگاههای اجرایی و دانشگاهها باعث شده است در یک نگاه هر دو طرف مذکور را در زمینه مقابله با معضلات اجتماعی مقصر دانست . وی یادآور شد : باید توجه کرد که پشت هر پدیده ای عواملی وجود دارند که ناشناخته هستند از این رو باید در جهت شناسایی آنها تلاش کرد و پذیرفت برخوردی که صرف راه حلی کوتاه مدت و مقطعی است و مسلماً آن معضل در جای دیگر بروز خواهد کرد . حال باید با نگاه به اقدامات متولیان طی سالهای اخیر در زمینه مقابله با معضلات اجتماعی در ابعاد مختلف و حتی بحث ظاهر جوانان که در برخی مواقع مغایر با عرف اجتماعی و اسلامی کشورمان می باشد تا چه حد موفق بوده اند . ولی آنچه که در این بین ذکرش خارج از لطف نمی باشد دستگاههای اجرایی مرتبط با مقوله پوشش و حجاب جوانان است که به رغم فاصله گرفتن از دید جامعه شناسی معضلات در سالهای گذشته به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می شود نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد به عنوان بیست و ششمین دستگاه درگیر با این پدیده توانسته است موفق عمل کند ؟ آیا آن 25 دستگاه قبل از این نیرو نظیر سازمان تبلیغات ، صدا و سیما و ارشاد اسلامی به وظایف خود عمل کرده اند ؟

[ سه شنبه 1 دی 1388 ] [ 03:52 ب.ظ ] [ محمد پورعسکری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امروزه رسانه ها از قدرتمندترین ابزار در اختیار انسان به شمار رفته و مدیریت رسانه از مباحث بسیار مهم در عرصه مدیریت محسوب می شود . به همین جهت این وبلاگ را برای کمک به غنای خبری در حوزه استان کرمان و گزارش های تهیه کرده ایجاد شده است . ارداتمند شما محمد پورعسکری
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
ابزار وبلاگنویسان
موتور جستجوی خبر قطره

فروش بک لینکطراحی سایتعکس